Nyhetsbrev
NAV Arbeidslivssenter Innlandet
16. mars 2020
image
image
Aktuell informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset

Mange arbeidstakere, arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende sitter med spørsmål om koronaviruset og hvilke regler som gjelder.

NAV har derfor laget en samleside med svar på aktuelle spørsmål om blant annet sykmelding, permittering, dagpenger, meldekort og arbeidsmarkedstiltak. Her finner du også informasjon om hvordan du kommer i kontakt med NAV nå. Denne siden blir oppdatert fortløpende.
 
Her er link til NAVs samleside for korona-relaterte spørsmål
Arbeidslivssenterets tilgjengelighet i koronaperioden

Etter råd fra nasjonale helsemyndigheter er ansatte i NAV Arbeidslivssenter nå pålagt hjemmekontor, i første omgang fram til 15. april. 

I denne perioden er våre IA-rådgivere tilgjengelige på telefon, mail og videokonferanse, og vi har lav terskel for spørsmål. Vi oppfordrer arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud til å ta kontakt med NAV Arbeidslivssenter ved spørsmål og behov knyttet til dagens omstendigheter. Vi kan bistå med støtte og sparring omkring gjeldende regler og tilgjengelige informasjonstjenester, oppfølging av sykmeldte, tips og råd om oppfølging av medarbeidere i omstilling, samt ivaretakelse av et arbeidsmiljø under særskilte omstendigheter. Dersom du ikke har kontaktinformasjon til en IA-rådgiver, send en mail til oss via link nederst i nyhetsbrevet.
image
image
image
 
VÅR HJEMMESIDE
IDÉBANKEN
MELD DEG PÅ NYHETSBREV
KONTAKT OSS