image

Lettere å få kontroll på refusjonene

Fra 21. desember begynner vi å sende ut varsel i Altinn når det mangler en søknad om sykepenger. Hittil har disse varslene bare gått til den ansattes nærmeste leder. Mange arbeidsgivere har ønsket seg en slik varselfunksjon. De som har tilgang til enkelttjenesten «Søknad om sykepenger» i Altinn, får se meldingen i Altinn. Slik er gangen i varslingen:

     1. Den ansatte får SMS eller e-post dagen etter at søknaden er tilgjengelig for utfylling.

     2. Den ansatte får purring på SMS eller e-post én uke senere dersom søknaden fortsatt
         ikke er sendt inn.

     3. Nærmeste leder får varsel på e-post dersom søknaden fortsatt ikke er sendt inn én
         uke etter det igjen.

     4. Arbeidsgiveren får melding i Altinn (med påfølgende varsel på e-post eller SMS) dersom
         det går nok en uke uten at søknaden sendes inn, altså 21 dager etter at søknaden
         første gang ble tilgjengelig for den ansatte.

Dersom den ansatte har valgt å avbryte søknaden (ved å trykke på knappen «Jeg ønsker ikke å bruke denne søknaden»), sendes det ikke melding til Altinn.
 
image
Lurer du på hvordan de digitale tjenestene ser ut? 

To demo-lenker med oppdiktede personer og fiktive data viser deg både sykmeldingen, sykepengesøknaden og oppfølgingsplanen. Lenkene kan gjerne brukes i opplæring. De viser ikke et realistisk tilfelle, men demonstrerer funksjonene.

Slik ser det ut fra den ansattes side: Ditt sykefravær
Slik ser det ut fra arbeidsgiverens side: Dine sykmeldte
Mange kan jobbe noe

I den digitale oppfølgingsplanen kan den ansatte vurdere om det er noen av oppgavene som kan gjennomføres på tross av sykmeldingen, eventuelt med litt tilrettelegging. Vi ser at overraskende mange sykmeldte svarer at de kan utføre arbeidsoppgaver:

De siste 90 dagene er svaret fra de sykmeldte at 31 % av oppgavene som er vurdert, kan utføres som normalt. I tillegg kan 22 % av oppgavene gjennomføres med tilrettelegging. Vi er bare i startfasen med å analysere tallene og vil komme tilbake med mer om dette senere.
 
image
Finner du ikke sykmeldinger og søknader?

Det kan hende at du ikke har de rette tilgangene, eller at du leter i feil innboks i Altinn.
Du får tips om dette på nav.no. Det er også hjelp å få hos arbeidsgivertelefonen på 55 55 33 36 (tast 1) mellom 8.00-15.30 mandag-fredag.
 
Kjenner du noen som kan ha interesse av nyhetsbrevet? 
Her kan de abonnere og lese tidligere utgaver.
 
------------------------------------------------------------
 
Vi ønsker dere alle en riktig god jul!
 
image