image

Takk for nyttige tilbakemeldinger​

Takk til alle som svarte på vår lille undersøkelse i forrige nummer av nyhetsbrevet! Vi jobber oss fortsatt gjennom svarene for å bli så kloke som mulig når vi videreutvikler de digitale verktøyene i sykefraværsoppfølgingen.
Hva er det egentlig som er digitalisert?
image
Samtidig har vi oppdaget at det er noen misforståelser ute og går, og vi benytter anledningen til å oppklare:

Del D av sykmeldingen er nå digitalisert. Det er altså ikke nødvendig å sende del D på papir hvis arbeidstakeren benytter den digitale sykmeldingen.
Når den digitale sykepengesøknaden (tidligere del D) er sendt inn av den ansatte, trenger arbeidsgiveren bare å sende inntektsopplysninger. Oppdager man noen feil i kopien som kommer i Altinn, tar man kontakt med den ansatte og ber om at feilen rettes opp før den ansatte sender den inn på nytt.
Det er noen unntak:
  • For sykmeldinger som dreier seg om behandlingsdager eller reisetilskudd, må del D på papir fortsatt benyttes selv om selve sykmeldingen kan leveres digitalt. Sykepengesøknadene for disse to sykmeldingene skal digitaliseres etter hvert.
  • I tillegg kommer sykmeldinger fra sykehus, som bare skrives ut på papir.
  • Den ansatte kan velge å ikke bruke den digitale løsningen selv om den er tilgjengelig, da må naturligvis alt leveres på papir.
Kontakten med den som er syk

Vi hører av og til fra arbeidsgivere at de har mistet et viktig kontaktpunkt når sykmeldingen nå blir levert digitalt. Vi skjønner problemstillingen, men tenker at kontakten uansett ikke kan stå og falle med fysisk overlevering. Den ansatte kan være for syk til å komme seg til arbeidsplassen, lederen er kanskje ikke tilstede akkurat når man kommer osv.

Vi vet at det kan være vanskelig å vite hva man kan og ikke kan spørre arbeidstakeren om. Men ikke vær redd for å ta kontakt - en sykmelding er uansett ikke en privatsak, selv som diagnosen er det. Man er sykmeldt fra arbeidet, og det ligger i kortene at de to partene skal være i dialog for at sykefraværet kan bli så kort som mulig. 
image
Mange arbeidsplasser har gode rutiner for hvordan og hvor ofte de tar kontakt med den som er syk, og de er tydelige om hva slags krav som stilles både til ansatte og ledere i forbindelse med sykefravær. Sjekk gjerne om det er noen gode tips å hente hos Idébanken.

Kjenner du noen som kan ha interesse av nyhetsbrevet? 
Her kan de abonnere og lese tidligere nyhetsbrev.
 
image