image

Synes du vi treffer?

Vi trenger å vite om digitaliseringen treffer behovene ute på arbeidsplassen. Gjør de nye digitale løsningene at det blir enklere å følge opp ansatte som er sykmeldt? Vi håper dere vil svare på noen få spørsmål om hvordan dere synes det fungerer  - og hva dere eventuelt kunne ønsket annerledes. Takk til alle som svarer!
 
image
Søknaden om utenlandsreise er digitalisert

I utgangspunktet kan man ikke ta med seg sykepenger ut av Norge, men det er mulig å søke NAV om å beholde pengene i en begrenset periode. Den nye digitale søknaden gjør det tydelig:
  • Reisen må være avklart med arbeidsgiveren og legen.
  • Reisen må ikke føre til at du blir dårligere eller at sykefraværet blir forlenget.
  • Reisen må ikke forhindre planlagt oppfølging fra arbeidsgiveren eller NAV.
  • Du trenger ikke å søke hvis du har avtalt med arbeidsgiveren at du avvikler lovbestemt ferie. Da er det feriepenger som gjelder.
  • Er du delvis sykmeldt, kan du ikke ta ut ferie noen dager og beholde sykepenger de andre. Et alternativ er å avtale med arbeidsgiveren å avspasere fleksitid.
  • Arbeidstakeren sender inn selve sykepengesøknaden på vanlig måte etterpå.

Vi minner om muligheten til å skru av noen varsler
 
Blir det for mange varsler fra Altinn? Noen av dem kan du selv velge om du vil ha, og om du vil ha dem på e-post og/eller SMS. Du kan også slette den kontaktinformasjonen du ikke ønsker meldinger til. Vær oppmerksom på at det vil gjelde også andre tjenester i Altinn.

Varslene fra NAV om at det er noe nytt på «Dine sykmeldte» sendes til deg hvis du er oppgitt som nærmeste leder. Disse kan du foreløpig ikke skru av.

Får du samme melding flere ganger? Da kan det hende at du har flere funksjoner og tilganger i bedriften. Se hvordan du kan forhindre at du får dobbelt opp.

Se flere spørsmål og svar om temaet: Hvordan styre varsel på sms og e-post
image
Kjenner du noen som kan ha interesse av nyhetsbrevet? 
Her kan de abonnere og lese tidligere nyhetsbrev.
 
image