image
Den ansatte kan friskmelde seg selv
Nå gjør vi det tydeligere for arbeidstakerne at det er lett å friskmelde seg selv. En liten knapp inne på Ditt sykefravær skal senke terskelen for å komme helt eller delvis tilbake i jobb før sykmeldingsperioden er over.

Foreløpig ligger det kun informasjon bak knappen, det går altså ingen beskjed til arbeidsgiveren. Bak knappen finner den ansatte følgende informasjon:
image
Trenger du ikke være sykmeldt lenger og vil tilbake til jobb?
  • Ta kontakt med arbeidsgiveren din.
  • Du trenger ikke si fra til legen eller spørre NAV.
  • Når du får søknaden om sykepenger til utfylling, skriver du inn datoen du begynte å jobbe igjen.

Kan du jobbe mer enn det sykmeldingen sier?
  • Ta kontakt med arbeidsgiveren din.
  • Du trenger ikke ny sykmelding fra legen.
  • Når du får søknaden om sykepenger til utfylling, skriver du inn hvor mye du har jobbet.  
 
image
- Må lederen virkelig bruke sin private ID?
Vi får en del reaksjoner på at ledere må bruke sin personlige ID for å logge inn på nav.no/dinesykmeldte. Dette er nødvendig for å ivareta personvernet for den ansatte: Vi må vite at lederen er den rette personen som vi gir sensitive opplysninger til.

Også i sin profesjonelle rolle representerer man seg selv som person. Det er ikke noe annet enn å legitimere seg med hvilken som helst annen offentlig godkjent legitimasjon og bruke egen håndskrift.

Se gjerne vår forklaring på 52 sekunder: Må jeg bruke min private ID?

 
Når kommer den digitale sykmeldingen i lønns- og personalsystemet?
Vi får av og til spørsmål om integrasjonen mellom den digitale sykmeldingen og lønns- og personalsystemene. NAV har lagt til rette for integrasjon, og systemleverandørene må gjøre et utviklingsarbeid hos seg. Flere av dem har nå levert løsninger til sine kunder. Ta kontakt med din leverandør hvis du lurer på hvor langt de har kommet.
image
Les mer på nav.no/digitalsykmelding.

Kjenner du noen som kan ha interesse av nyhetsbrevet? Her kan de abonnere.
image