image
 
image
Del D kan gå i papirkurven​
Den digitale søknaden om sykepenger erstatter del D av sykmeldingen (krav om sykepenger). Dersom den sykmeldte sender inn søknaden digitalt, trenger dere bare å sende inn inntektsopplysningsskjemaet til NAV.

Det er viktig at NAV ikke får dobbelt opp med papir og digitalt, det medfører bare at saksbehandlingen går tregere for alle. Del D kan derfor gå i papirkurven! Unntaket er når den ansatte velger å bruke papiret i stedet for den digitale løsningen, eller sykmeldingen gjelder behandlingsdager eller reisetilskudd. 
Derfor: Sjekk først om den ansatte sender søknaden digitalt. Søknaden kan først sendes inn når perioden søknaden gjelder for er ferdig. Hvis dere forskutterer sykepenger, får dere søknaden i Altinn og på sidene til nærmeste leder.

Bruker den ansatte bare søknaden på papir, håndterer dere den som tidligere. Og husk at
del D uansett ikke skal sendes før sykefraværsperioden er over.
 
image
Den beste måten å få kontroll på refusjonene
Lurer du på hvordan dere kan få kontroll på refusjonene med den digitale sykepengesøknaden?

Noen er bekymret, mens andre opplever at de nå får bedre oversikt.

Se vårt råd om hvordan du får kontroll på refusjonene
 
Avtalt ferie løper tross sykmelding
Ikke alle vet at avtalt ferie går som vanlig under sykdom hvis man ikke er blitt enige om noe annet. Derfor kan det hende at den ansatte svarer feil i søknaden om sykepenger. Arbeidsgiveren kan ikke rette opp det som den ansatte har svart, men kan be den ansatte om å rette feilen og sende den digitale søknaden på nytt.

Les mer om sykdom i ferien på arbeidtilsynet.no. Vær oppmerksom på at det er egne regler hvis man er sykmeldt og har tenkt seg utenlands.
image
Les mer på nav.no/digitalsykmelding.

Kjenner du noen som kan ha interesse av nyhetsbrevet? Her kan de abonnere.
image