image
 
Lettere å kombinere sykmelding og arbeid
Nå kan også de som er 100 % sykmeldt gå tilbake til arbeid uten å gi beskjed til NAV på forhånd. Endringen skal gjøre det lettere å komme raskere tilbake i arbeid.

Det eneste som kreves er at arbeidsgiveren kan bekrefte at det er avtalt at arbeidet gjenopptas, dersom NAV spør. Bekreftelsen kan gis både skriftlig og muntlig. I søknaden om sykepenger oppgir arbeidstakeren hvor mange timer hun eller han jobbet i perioden. Det gjør at NAV kan justere sykepengene i tråd med dette, slik at utbetalingene blir riktig. Les mer
image
Visste du at dere kan avtale at sykmeldingen innebærer redusert tempo eller arbeidsbelastning, men ikke nødvendigvis redusert tid? I søknaden om sykepenger kan arbeidstakeren oppgi hvor stor del av arbeidsoppgavene som er utført i perioden, og altså ikke bare hvor mange timer man har vært til stede på jobb.
 
image
Bruker dere den nye oppfølgingsplanen?
Vi ser at stadig flere bruker den digitale oppfølgingsplanen - en tredobling fra januar til februar!
  • Lederen finner planen på www.nav.no/dinesykmeldte, og arbeidstakeren får den på "Ditt sykefravær" på nav.no.
  • Planen kan deles digitalt med NAV, og snart blir det også mulig å dele den med legen.
 
Vær nøye med a-meldingen
Opplever dere å få sykmeldinger fra ansatte som har sluttet, eller at det er feil arbeidsgiver i sykmeldingen?
  • Løsningen henter opp aktive arbeidsforhold som er meldt inn via a-ordningen. Disse presenteres for arbeidstakeren som deretter velger riktig arbeidsgiver. Derfor er det viktig at dere melder inn riktige og oppdaterte opplysninger i a-meldingen. 
  • Vær oppmerksom på at legen i tillegg skriver inn arbeidsgiveren manuelt for å være tydelig på hvilket arbeidsforhold sykmeldingen gjelder for. Noen arbeidstakere har jo flere arbeidsgivere. Derfor kan det hende at det er noen feil i dette feltet. Det påvirker imidlertid ikke selve innsendingen, der er det a-meldingen som gjelder.
image
image