image
 
Nå gjelder det!
Fra i dag (15. januar) kan arbeidstakere i hele landet velge å sende sykmeldingen og sykepengesøknaden digitalt.

Er du som arbeidsgiver klar til å ta imot?
 
Les mer om hva du må gjøre for å bli klar.
image
image
Vi gir oss ikke med dette
Den digitale sykmeldingen er bare grunnmuren i det som vi skal fortsette å utvikle: best mulig støtte til den viktige oppfølgingen som skjer på arbeidsplassen.
 
Den digitale oppfølgingsplanen
er allerede tilgjengelig i sin første versjon. Nå kan alle arbeidsplasser som ønsker det ta den i bruk.
 
Oppfølgingsplanen gjør det lettere for både arbeidstakeren og arbeidsgiveren å kartlegge hvilke muligheter som finnes på arbeidsplassen. Målet er at arbeidstakeren kan få mulighet til å jobbe i kombinasjon med sykmelding og at sykefraværet kan bli så kort som mulig.

Planen kan deles med NAV
Oppfølgingsplanen kan sendes digitalt til NAV. Akkurat nå jobber vi med å lage en løsning for å dele den med legen også.
 
Ta vare på planene
Den digitale oppfølgingsplanen har ikke et innebygget gyldig arkiv med ubegrenset varighet, derfor må dere laste ned planene og lagre dem i personalmappene eller i deres eget HR-system.
 
image
Fortell oss hva dere synes
Takk til dere som allerede har gjort erfaringer og som gir oss nyttige tilbakemeldinger! Alle som bruker den digitale oppfølgingsplanen kan fortelle oss hva de synes mens de er inne i planen. Tilbakemeldingene har stor betydning for hvordan vi innretter det videre utviklingsarbeidet.
Les mer på nav.no/digitalsykmelding.

Kjenner du noen som kan ha interesse av nyhetsbrevet? Her kan de abonnere.
image