image

Ikke alle vet at de kan friskmelde seg selv
Vet dine medarbeidere at de kan gå tilbake til arbeid før sykmeldingen har utløpt ‐ uten å måtte kontakte legen eller NAV? I en spørreundersøkelse svarer bare fire av ti riktig på spørsmålet.

Blant de som har vært sykmeldt det siste året, er det seks av ti som svarer riktig. Det er sannsynligvis fordi de får informasjon om dette når de logger inn på Ditt sykefravær på nav.no:
image
Bak knappen får arbeidstakeren denne informasjonen:
  • Ta kontakt med arbeidsgiveren din.
  • Du trenger ikke si fra til legen eller spørre NAV.
  • Når du får søknaden om sykepenger til utfylling, skriver du inn hvor mye du har jobbet.  
Her kan man lese uten å være logget inn: Sykmeldt ‐ hva nå?
 
Min side for arbeidsgiver
Nå finner du NAVs digitale tjenester og oppgaver samlet på ett sted - Min side - arbeidsgiver:
  • Sykmeldte: sykmeldinger, søknader, oppfølgingsplaner, dialogmøter og sykefraværsstatistikk
  • Rekruttering: finn kandidater og lag stillingsannonser
  • Søknad om tilskudd fra NAV: mentor, lønn, inkludering og ekspertbistand
  • Inntektsmelding: tilgang til inntektsmeldingen i Altinn
  • Bedriftsprofil: nøkkelinformasjon om bedriften, hentet fra Enhetsregisteret
  • Bli oppringt av NAV: Be NAV om å ta kontakt om et tema du velger.
Foreløpig er dette en enkel versjon, i løpet av 2019 og 2020 vil vi utvide med flere og bedre tjenester. 

Tjenestene krever at du er registrert med bestemte roller i Altinn. Les gjerne mer i NAVs nettmagasin MEMU.
image


Kjenner du noen som kan ha interesse av nyhetsbrevet? 
Her kan de abonnere og lese tidligere utgaver.
 
------------------------------------------------------------

Synes du avsenderadressen for nyhetsbrevet ser litt rar ut? E-posten sendes ut av vår leverandør Senterbonus, men du kan være trygg på at den kommer fra NAV.
Arbeids- og velferdsdirektoratet

September 2019