image

Hvordan kan dialogmøtene bli bedre?

I sykefraværsoppfølgingen går det mye tid til dialogmøter, både for arbeidsgivere, leger og NAV. Da er det viktig at vi holder de rette møtene, og at møtene vi holder blir best mulig. Digitaliseringen gir oss nye muligheter til akkurat det: Når sykefraværet har vart i 16 uker, sender vi et spørsmål både til den som er sykmeldt og arbeidsgiveren: Har du behov for et møte med NAV? Svarer man nei, må man gi en begrunnelse. Er svaret ja, er begrunnelsen valgfri.
image
Deretter vurderer veilederen ved NAV-kontoret om det skal holdes dialogmøte eller ikke. I vurderingen bruker NAV-veilederen både oppfølgingsplanen, annen informasjon om sykefraværet og nå også svarene. Derfor er det viktig at begrunnelsen gir et godt bilde av situasjonen.

Ønsker dere ikke dialogmøte, er det viktig at veilederen får vite hvordan dere løser utfordringene på andre måter. Ønsker dere møte, er det lurt å benytte anledningen til å sette veilederen på sporet av hvordan møtet kan forberedes best mulig.    
 
Husk derfor å
  • lage en god oppfølgingsplan sammen med den som er sykmeldt
  • dele oppfølgingsplanen med NAV
  • gi en god begrunnelse i vurderingen av behovet for dialogmøte

Les om formålet med dialogmøte
Utenlandsreiser må avklares med arbeidsgiveren

En utenlandsreise må ikke føre til at sykefraværet blir lengre, og den må ikke komme i veien for behandling eller oppfølging, enten fra arbeidsgiveren eller NAV. Derfor må den som er sykmeldt søke NAV om å få beholde sykepengene utenfor Norge.
  • Skal man avvikle lovbestemt ferie, er det ikke nødvendig å søke. Da får man feriepenger i stedet for sykepenger. 
  • Er man delvis sykmeldt, må naturligvis fraværet avklares med arbeidsgiveren på vanlig måte i form av avspasering eller liknende.
 
Slik ser søknaden ut: Søknad om å beholde sykepenger utenfor Norge (øvingsside/demo)

Vil du se flere av våre tjenester:
Slik ser det ut fra den ansattes side: Ditt Sykefravær (fiktive navn og data)
Slik ser det ut fra arbeidsgiverens side: Dine sykmeldte (fiktive navn og data)
 
 
Kjenner du noen som kan ha interesse av nyhetsbrevet? 
Her kan de abonnere og lese tidligere utgaver.
 
------------------------------------------------------------

Synes du avsenderadressen for nyhetsbrevet ser litt rar ut? E-posten sendes ut av vår leverandør Senterbonus, men du kan være trygg på at den kommer fra NAV.
 
 
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mai 2019