image
Ny digital tjeneste: Er det behov for dialogmøte?
Vi er opptatt av å bruke tiden riktig, både for arbeidsgiveren, legen og NAV-kontoret. Derfor begynner vi nå å spørre både arbeidsgiveren og den som er sykmeldt om hvordan de vurderer behovet for dialogmøte. Målet er å treffe behovet bedre og avholde de riktige møtene. Spørsmålet kommer digitalt til begge når sykefraværet har vart i mer enn 16 uker. Deretter gjør NAV-veilederen en selvstendig vurdering av behovet for dialogmøte, basert på svarene og på totalbildet som veilederen ellers ser. Oppfølgingsplanen er en viktig del av grunnlaget for NAV-veilederens beslutning. 
Les mer om formålet med dialogmøte.
image
 
Stadig flere bruker NAVs digitale oppfølgingsplan
Selv om den digitale oppfølgingsplanen fortsatt har mange forbedringspunkter, kommer over 60 prosent av planene herfra. Vi oppfordrer både ledere og ansatte til å gi tilbakemelding når de er logget inn og bruker løsningen. Alle erfaringer og synspunkter blir lest grundig av teamet som digitaliserer. Vi har samlet noen spørsmål som går igjen:
 • Blir planen automatisk delt med legen eller NAV?
  Nei, planen må deles aktivt av enten arbeidstakeren eller arbeidsgiveren. Planen må først være godkjent. NAV kan ikke se planen før en av dere har delt den med oss.
   
 • Hvordan kan vi skrive en ny plan uten å måtte gjøre alt arbeidet om igjen?
  Så lenge sykefraværet løper, kan dere velge å ta utgangspunkt i en utgått plan hvis dere trenger å lage en ny. Da trenger dere ikke å fylle ut arbeidsoppgavene på nytt.
   
 • Se flere spørsmål om den digitale oppfølgingsplanen.
 
 
Kjenner du noen som kan ha interesse av nyhetsbrevet? 
Her kan de abonnere og lese tidligere utgaver.
 
------------------------------------------------------------

Synes du avsenderadressen for nyhetsbrevet ser litt rar ut? E-posten sendes ut av vår leverandør Senterbonus, men du kan være trygg på at den kommer fra NAV.
 
 
image