Nyhetsbrev  
Ny IA-avtale - viktige endringer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal
Publisert 09.01.2019
 
Les tidligere nyhetsbrev på vår hjemmeside
image
image
LOKAL INFO
IDÉBANKEN
ABONNER
KONTAKT OSS
 
 
Ny IA-avtale signert - hva betyr dette for dere?
image
Den 18. desember ble det inngått en ny IA-avtale for perioden 2019-2022. I denne ligger det flere vesentlige endringer fra den gamle avtalen, som dere bør vite om.

Avtalen har nye satsingsområder; sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenliknet med årsgjennomsnittet for 2018, samt at frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.
Kan beholde kontaktperson

Man trenger ikke lenger inngå en egen IA-avtale for å få bistand fra NAV Arbeidslivssenter. Ordningen med IA-bedrifter og egne avtaler for hver virksomhet opphørte med den forrige avtalen. I den nye IA-avtalen kan hele arbeidslivet få tilgang på arbeidslivssenteret sine ressurser. Som en følge av ny avtale, er blant annet kurs i regi av arbeidslivssenteret nå åpne for alle virksomheter.

Kontaktpersonene dere har hatt ved NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal kan dere fortsatt velge å beholde. Ta gjerne kontakt for å avklare hvordan vi kan bistå deres virksomhet videre.
Endres egenmeldingsreglene hos dere?

IA-virksomheter hadde, som en del av den lokale IA-avtalen, rett til utvidet egenmelding på inntil 8 kalenderdager per egenmeldingsperiode, og inntil 24 dager per år. Med bortfallet av disse lokale avtalene, gjelder i utgangspunktet folketrygdlovens minstekrav om inntil tre kalenderdager egenmelding, inntil fire ganger per år, fra og med 1.1.2019.

Noen virksomheter har gjennom partssamarbeidet inngått lokale avtaler om rett til utvidet egenmelding utenom IA avtalen. Utvidet rett til egenmelding fortsetter i disse virksomhetene

Det blir i den nye IA avtalen oppfordret til å videreføre ordningen med utvidet rett til egenmelding. Utvidet rett til egenmelding skal drøftes og avtales mellom partene i hver enkelt virksomhet.
Nye økonomiske virkemidler erstatter tilskudd

De økonomiske virkemidlene forebyggings- og tilretteleggingstilskudd, samt tilskudd til bruk av bedriftshelsetjeneste (BHT-honorar), er avviklet i den nye avtalen. Dere kan derfor fra 01.01.2019 ikke lenger søke om slike tilskudd fra NAV Arbeidslivssenter. Husk imidlertid å søke om refusjon på allerede innvilgede søknader for 2018.

Det vil komme nye økonomiske tilskudd med andre bruksområder. Eksempel på dette er eksperttilskuddet, samt nye bransjeprogrammer som vil erstatte tidligere ordninger i en spisset innsats for å nå IA-avtalens mål. Hva dette betyr for dere, og hvordan disse nye tilskuddene skal brukes, vil vi informere om i nyhetsbrev så snart vi får mer informasjon fra Arbeids og velferdsdirektoratet.

Det tas i tillegg sikte på å etablere en samlet nettbasert løsning/portal for å formidle kunnskap og kompetanse om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid til bransjer/sektorer og virksomheter. Portalen knyttes til Arbeidstilsynets nettsider.
 
Hele IA-avtalen kan leses på Regjeringen.no
 
Våre kurs går som planlagt.

I desember sendte vi ut nyhetsbrev med oversikt over kurs fra Arbeidslivssenteret for våren 2019. Disse kursene går som planlagt.

Legg også merke til tilbudet om webinar - korte nettbaserte kurs med varighet på 30 minutter.
 
Kursoversikt finner du i Nyhetsbrev nr 5 2018
 
Nyhetsbrev fra NAV Arbeidslivssenter er et kundebrev til virksomheter med IA-avtale i Møre og Romsdal.
Videresend gjerne nyhetsbrevet til kolleger eller andre som kan ha interesse av brevet!
 
Har du spørsmål til innholdet, ta kontakt med din IA-rådgiver ved Arbeidslivssenteret.
Ansvarlig utgiver er NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

Les tidligere nyhetsbrev
Les mer om IA avtalen her